USLUGE

Usluge

Korisnici socijalnih usluga u Domu za starije osobe Labin su osobe iznad 65. godina starosti.

Socijalne usluge obuhvaćaju:

  • Usluga smještaja
  • Usluga boravka
  • Usluga pomoći u kući


Dom za starije Labin

Usluga smještaja osigurava korisniku intenzivnu skrb i zadovoljavanje osnovnih i dodatnih životnih potreba kada to nije moguće osigurati u obitelji i pružanjem drugih socijalnih usluga. Usluga smještaja obuhvaća stanovanje i organizirane aktivnosti tijekom dana uz stalnu stručnu i drugu pomoć i potporu. U Domu za starije osobe Labin uslugu smještaja može koristiti 50 korisnika. 

Usluga boravka obuhvaća organizirane aktivnosti tijekom dana uz stručnu i drugu pomoć i podršku u cilju zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.  U Domu za starije osobe Labin uslugu boravka mogu koristiti 20 korisnika. 

Usluga pomoći u kući namijenjena je osobama koje ne mogu same niti uz pomoć roditelja, bračnog ili izvanbračnog  druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba. Usluga pomoći u kući obuhvaća:

  • Organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka)
  • Obavljanje kućnih poslova
  • Održavanje osobne higijene
  • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Prijave korisnika

Jeste li starija osoba ili imate stariju osobu?

Scroll to Top